Jelenlegi hely

X. KÖZÉP – NYÍRSÉGI REFORMÁTUS TALÁLKOZÓ BAKTALÓRÁNTHÁZÁN

A Közép – Nyírségi Református Találkozó tizedik alkalommal kerül megrendezésre, amely hagyományihoz hűen a nemzeti összetartozás emberi formája, melyen hitünk szerint ott van Isten áldása.
A mostani találkozó a 96 esztendővel ezelőtti Trianoni eseményekre kíván emlékezni. Egy nap, mely megváltoztatta egy ország, egy nép, és minden magyar ember életét, fekete gyászbetűkkel került a történelem lapjára.
Ma testvér nyújt testvérnek testvérkezet, legyen hát áldott az emlékezet. Isten előtt mi ma is egy nép vagyunk, "kit egy Úr, egy keresztség, egy hit egyesít".
Legyünk hát egyek valójában, legyünk együtt, egy szívvel és egy lélekkel magasztalni az örök Istent. ’’ – ezek a gondolatok álltak a meghívóban, mellyel Baktalórántháza Város Önkormányzati Képviselő – testülete, és a Baktalórántházi Református Egyházközség nevében szeretettel várták az emlékezőket.
2016. június 5 – én vasárnap a zsúfolásig megtelt református templomban ez emlékező gyülekezetet Vass László, a Ibrányi református lelkész  üdvözölte. Nemzeti imánk, Kölcsey Ferenc Himnuszának és a Székely Himnusz közös eléneklését követően Kovács Dávid Köszöntő verse hatott a lelkek mélyére.
Dr. Kovács Kálmán  nagytiszteletű úr köszöntötte a jelenlévőket, a lelkész társakat, a határon belülről és a határon túlról érkezetteket, a járás, a város vezetőit, a képviselő – testület megjelent tagjait, intézményvezetőket, a más településekről érkezetteket, a szolgálatot végző kórusok vezetőit, tagjait, a lelkipásztorok kíséretében érkezett vendégeket, a Bárka Református Óvoda és a gróf. Dégenfeld Imre Református Általános Iskola tanulóit, pedagógusait, az együttlétet megnyitotta. Elmondta, hogy emlékezni vagyunk itt tízedik alkalommal Trianonra, mert nem akarunk feledni. Fáj, fáj, fáj, és fájni is fog míg magyar él a földön. 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja, Isten előtt mi ma is egy nép vagyunk.
A Bárka Óvoda és a Dégenfeld Általános Iskola emlékműsora elbűvölte a hallgatóságot.
Szenn Péter délvidéki lelkipásztor ige hirdetésében Lukács Evangéliumából idézve emlékeztetett arra, hogy jön az amit hirdetni kell, jön a tökéletes, a jó, a szeretet megtestesülése, fontos az írástudók felelőssége. Illyés Gyula Trianon című verséből kiemelte Isten adta tehetsége van a magyarnak, hogy a boldogságot megtalálja. A határon túliak is megemlékeznek Trianonról. Ábrányi Emil Él a magyar című verse nyomán említette ,, őrt állók vagyunk a déli vidékeken.’’ Az élet apró örömei lélek erősítők, örülünk a házasságoknak, a gyermekeknek, a konfirmandusoknak, jók a ökumenikus istentiszteletek, lovas nemzet vagyunk a nyeregről nem szabad lemondani. A magyarság megmaradásának zálogát naponta gyarapítja, megmaradni, élni, hinni, bízni, más testvéreinket tisztelni, segíteni, határon innen és túl odafordulni. Köszönjük Istenünknek az együttlétet, a megbocsátást, azt, hogy velünk van.
A Harasztiról érkezett énekkar, az Ibrányi Református Egyház Énekkara és a Baktalórántházi Református Egyház Énekkara szolgálata színesítette a megemlékezést.
Az úrvacsora – osztást követően Dr. Kovács Kálmán tiszteletes úr megköszönte az együttlétet és bejelentette, Isten segítségével a jövő évben is küldeni fogja a meghívót. Makacs kálvinistákat teremtett a jó Isten, egy hasonlattal élve az akác csemeték is gyökeret eresztenek a homokon, kell, hogy legyen gyökere mindennek.
Nagy Lajos a város polgármestere köszöntötte az emlékező gyülekezetet, elmondta, hogy 2010. június 4. törvény szerint is a Nemzeti Emlékezet Napja. Megköszönte Kovács Kálmán tiszteletes úrnak és a református egyházközségnek a szervező munkáját immár tíz éve. 
További hitet, erőt, kitartást kívánt a jövőre is.
Ezt követően a megemlékező közösség a Székely kapu emlékműnél meghallgatta Wass Albert A bujdosó imája című versét Bartusz András előadásában, az Arany Ősz Népdalkör népdal összeállítását Kenéz András karnagy vezényletével  és Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszédét, ezt követően elhelyezték az emlékezés virágait.
Vörösmarty Mihály Szózatának közös eléneklésével befejeződött a X. Közép – Nyírségi Református – Találkozó Trianon, az emlékezés napja címmel.

 

Barsy Csabáné

  2016. június 15. – szerda – 04:06