Jelenlegi hely

Felvételi eljárási rend a Gróf Dégenfeld Imre Református Általános Iskolában

A Gróf  Dégenfeld Imre Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Baktalórántháza és környező településeire. A keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit várjuk iskolánkba, akik vallják és vállalják elkötelezettségüket.

 „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”   90. zsoltár  12.

 
Beiskolázás első évfolyamra:

•    Tájékoztató a Református Egyházközség által alapított alapfokú nevelési-oktatási intézményről, értékrendjéről, pedagógiai programjáról (Megtekinthető az egyházközség honlapján)
•    „Iskolahívogató” nyílt tanítási órák az intézményben (Szülői értekezlet 2016 novemberében)
•     „Iskolahívogató” kreatív nap 
- Nyitott iskola kapuk (Ismerkedés az iskolával, folyamatos érkezés egyeztetés alapján)  
•    Beszélgetés a jelentkező gyermekekkel és szüleikkel az előre kialakított rend szerint ( 2017. február 13-án)
A beszélgetés jelenti egyben a jelentkező család és az iskola a kölcsönös elvárásainak felmérését. A beszélgetéskor kérjük:
- a kitöltött jelentkezési lapot, (helyszínen is kitölthető)
- a gyermek kereszteléséről szóló igazolást,
- lelkészi ajánlást, abból a gyülekezetből, ahová a család tartozik.
•    Írásbeli tájékoztatása a jelentkezés, illetve kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról az intézmény honlapján.
•    Beíratás a Gróf Dégenfeld Imre  Református Általános Iskolában
A kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban történik április 1-je és április 30-a között.
•    A beíratáshoz szükséges hivatalos dokumentumok: 
- személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
- A gyermek TAJ kártyája, adóazonosító kártyája (ha van)
- 1 db igazolványkép a személyi anyagához
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Magyarné Kertész Erzsébet
igazgató

  2017. április 18. – kedd – 05:04